český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů - logo KATALOG.PSYCHOWEB.CZ
najděte si toho, kdo vám pomůže
český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů

Katalog
Bylo nalezeno 220 položek. Z toho 2 položky s právem přednostního zobrazení. Tyto položky jsou označeny Doporučujeme

ZPĚT na výběr z katalogu

Praha 10
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti, hypnóza
Další informace: Soukromá psychologická poradna, individuální psychoterapie, manželská poradna. Řešení problémů ve vztahu, osobní krize. Rychlé objednání. Lze platit i přes benefitplus.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie a poradenství pro jednotlivce, dvojice, rodiny, konstelace, voice dialog, vedení kurzů
Další informace: přístup ke zdrojům, sebepoznání, vnitřní stabilita a síla, zlepšení vztahů k sobě a k ostatním


Praha
Poskytované služby: diagnostika, supervize, grafologie, personalistika, soudně-znalecké posudky
Další informace: Tvořím grafologické analýzy osobnosti jak z pohledu hloubkové analýzy, tak z pohledu personálního a profesního poredenství. Také se věnuji grafologickým expertýzám a grafologickým vyjádření pro soud.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Jmenuji se Zuzana Ulbertová a jsem vystudovaná psycholožka. Jsem ráda, že jste navštívila moje stránky – a budu ještě radši, pokud Vám budu moci nějakým způsobem pomoci.


Praha 8
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize
Další informace: V léčbě vycházíme z celostního pojetí člověka, proto využíváme jak klasickou psychoterapii, tak neverbální přístupy jako je arteterapie.


Praha 8 - Karlín
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika
Další informace: Psychologická, psychoterapeutická pomoc - partnerství,potíže s početím, krize, výchova, děti se specielními potřebami, náhradní rodinná péče
 
 

Praha 9
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Profesní koučování, osobní kučování a koučování párů a rodin
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti
Další informace: Komplexní služby klinického psychologa - psychoterapie, diagnostika, poradenství. Přímá platba, pojištěnci ZPŠ 209 mají služby hrazené z veřejného pojištění.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize, alternativní přístupy
Další informace: Poznání sebe sama, je nejkrásnějším darem celému světu.Profesionální psychologické poradenství, osobnostní růst, práce se sny a symboly, arteterapie,imaginace, ženská spiritualita, partnerské vztahy
 
 

Praha 5 Košíře
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologické poradenství a diagnostika se specializací na děti a dospívající.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti
 
 

Praha 2, Albertov
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: úzkostné stavy, deprese, psychosomatická onemocnění, partnerské problémy, poruchy komunikace v rodině, homosexualita a sebepřijetí, obsedantně kompulsivní porucha, poruchy příjmu potravy.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, rozvoj osobnosti
Další informace: Všechny služby, včetně individuální, párové, rodinné a skupinové psychoanalytické psychoterapie, jako i odborného poradenství a krizové intervence, jsou poskytovány též v němčině a angličtině.


Praha
Poskytované služby: diagnostika, teambuilding, rozvoj osobnosti
Další informace: ProBull Teambuilding je vzdělávací a konzultační společnost působící v oblasti firemního rozvoje, produkce akcí a teambuildingu. Služby poskytujeme v plné šíři na území České a Slovenské republiky.

ProBull Teambuilding

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti
Další informace: Dobry den. Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Atestace z klinické psychologe a funkční specializace pro systematickou psychoterapii. Praxe PL , RIAPS, CKI, LD. Od r. 1994 soukr. ord.
 
 

Praha 5
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, kurzy pro veřejnost
Další informace: Soukromá psychoterapeutická a klinicko-psychologická praxe. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Psychoterapeutická specializace Pesso Boyden System Psychomotor PBSP
 
 

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, mediace
 
 

Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, koučink
Další informace: Pracuji s jednotlivci, páry, týmy, organizacemi. Hodnoty, které ctím vzájemný respekt, platnost dohod, transparentnost, růst.
 
 

Praha 4
Poskytované služby: diagnostika, kurzy pro veřejnost, grafologie, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, mediace, léčba závislostí
Další informace: Poradenství a řešení krizí osobních, rodinných i partnerských. Kurzy osobního rozvoje. Výchova. Supervize. Mediace. Internetová poradna.

Psychoterapeut.cz

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika
Další informace: Nabídka individuální, párové i rodinné ericksonovské a systemické psychoterapie a hypnoterapie, osobního i profesionálního koučování a supervize jednotlivců, skupin i týmů.


Praha 5
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize
Další informace: Studium psychologie na FF UK v Praze. V psychoterapii důraz na empatii a existenciální přístup. Využívám i artpsychoterapii. Mám smlouvu se zdrav. pojišťovnami, které hradí léčbu.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie, hypnóza
 
 

Praha 4
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, rozvoj osobnosti
Další informace: Soukromá psychoterapeutická poradna pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny, systemická psychoterapie, individuální, manželská a rodinná terapie, systemické koučování pro podnikatele a manažery

Pohled na budovu

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, supervize, mediace
Další informace: Služby v oblasti klinické psychologie jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ostatní služby jsou placené.
 
 

Lublaňská 20, Praha 2
Poskytované služby: pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika, kurzy pro veřejnost, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství v oblasti poruch učení grafomotorické obtíže, poruchy pozornosti, hyperaktivita-ADHD, hypoaktivita-ADD, poruchy učení dyslexie..., poruchy chování
 
 

Praha 10 - Uhříněves
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, rozvoj osobnosti, dopravně-psychologické vyšetření řidičů
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Jak se zorientovat se ve svém životě, zbavit se nefunkčních vzorců chování a rozšířit svůj úhel pohledu o nové možnosti řešení problematických situací. Semináře osobního rozvoje.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie
Další informace: Poskytuji individuální terapeutické konzultace pro dospělé klienty. Více info na www.psychoterapie-giljan.cz


Praha 7
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: psychologické poradenství, diagnostika, rozvoj osobnosti, psychoterapie individuální, párová, rodinná. Pomoc při řešení problémových situací.
 
 

Praha, Benešov u Prahy
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, kurzy pro veřejnost
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, diagnostika
Další informace: Centrum pro psychoterapii a psychologické poradenství, preferující přístupy založené na spolupráci a užitečným způsobem vedených rozhovorech.
 
 

Praha
Poskytované služby: koučink, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Individuální a týmové koučování, výuka komunikační dovedností pro manažery, podpora při zavádění moderního managementu do firem, rozvoj klíčových pracovníků, mediace konfliktů...


Praha a Brno
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, diagnostika
Další informace: Psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným a jejich příbuzným a blízkým osobám, podpora a vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologické poradenství v oblasti mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje-též v oblasti psychosomatiky hledání příčin chronických a akutních onemocnění v psychice, práce se stresem


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie
 
 

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychoanalytik ČPSIPA, tréninkový terapeut ČSPAP, skupinový analytik IGAPRAHA
 
 

Praha 1
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, supervize
 
 

Praha
Poskytované služby: psychiatrie, diagnostika, supervize, kurzy pro veřejnost, soudně-znalecké posudky
 
 

Praha
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, personalistika, koučink, mediace, alternativní přístupy

Julie Gaia Poupětová

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, teambuilding
Další informace: V životě každého člověka někdy nastávají situace, se kterými si sám dovede jen těžko poradit. Nabízím, že do toho půjdu s Vámi. Nabízím citlivý přístup, porozumění a bezpečné prostředí.


Praha 1 - Staré Město
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika
Další informace: Poradna pro poruchy paměti, pro seniory i pečující.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Lékařka s všestrannou klinickou praxí v oblasti duševního zdraví a psychoterapie nabízí poradenství pro rozvoj osobnosti a psychoterapii individuální, skupinovou a párovou.


Praha 4
Poskytované služby: psychiatrie, kurzy pro veřejnost, alternativní přístupy
 
 

Praha 1, Staré Město
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie
Další informace: Ambulantní psychiatrie, která poskytuje farmakoterapii a v omezené míře i psychoterapii.
 
 

Praha 6, Dejvice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, kurzy pro veřejnost
Další informace: Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka psychoterapeutických výcviků a supervizorka. Ve své soukromé praxi se věnuji především psychoanalytické psychoterapii dospělých.

Veronika Čermáková

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery
Další informace: Poskytuji individuální konzultace a psychoterapii při osobních a partnerských obtížích, ve stresu, úzkosti, depresi a jiných obtížných životních situacích.
 
 

Praha 4
Poskytované služby: psychiatrie
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství
 
 

Praha
Poskytované služby: psychiatrie, diagnostika, léčba závislostí
Další informace: diagnostika a léčba závislostí na návykových látkách Drop In o.p.s.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, supervize, rozvoj osobnosti. Psychoanalysis, psychotherapy for couples and psychiatric consultation/treatment in English.
Další informace: Soukromá praxe bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami.I work with English speaking clients or clients who feel that English is more comfortable and appropriate language for them to communicate. Services provided and medication prescribed are not covered by any health insurance system; payment is made directly in cash.
 
 

Praha 1
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie
Další informace: psychoanalytická psychoterapie individuální, skupinová, párová
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, dopravně-psychologické vyšetření řidičů
Další informace: Psychologická poradna pro děti a rodinu. Dopravně psychologická vyšetření řidičů.
 
 

Praha 3 - Vinohrady
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, léčba závislostí
Další informace: Psychologické poradenství, psychologická ambulance v Praze. Klinický psycholog a psychoterapeut nabízí pomoc a psychoterapie v náročných životních situacích doprovázející úzkost, deprese a pod.

Mgr. Marian Bartoš

Praha 8
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika
Další informace: zaměření na poruchy vývoje řeči a komunikace u dětí, ostatní vývojové problémy a poruchy chování u dětí, kognitivně-behaviorální psychoterapie
 
 

Praha 14 - Černý Most
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízíme odbornou a bezplatnou poradenskou a psychoterapeutickou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, supervize, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytuji individuální psychoterapii a psychoanalýzu pro jedince s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi. Více na www.telerovsky.cz
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, soudně-znalecké posudky, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytuji individuální a skupinovou psychoanalytickou psychoterapii pro jedince s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi. Více na www.telerovsky.cz
 
 

Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, diagnostika, supervize
Další informace: Nabízím psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc plnou nedirektivního Rogersovského přístupu pro celou škálu klientely. Vše podrobně najdete na www.mudrjankova.cz.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink
Další informace: Nabízíme celostní a integrativní přístup, bezpečný a kreativní prostor k probouzení sebe-uzdravovacích sil každého člověka. Jednotliví terapeuti jsou vyškoleni v různých psychoterapeutických směrech.
 
 

Praha 10 - Vinohrady
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologické poradenství, individuální a párová terapie. Dále nabízím osobnostní rozvoj v rámci životního koučinku vše v modalitě Gestalt přístupu.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie, diagnostika
Další informace: psychiatrie a dětská+dorostová psychiatrie diagnostika poruch a jejich léčba
 
 

Praha 4
Poskytované služby: psychoterapie, supervize
Další informace: individuální psychoterapie psychoanalytického typu,supervize ,Balintovské skupiny
 
 

Praha
Poskytované služby: koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: V naší privátní klinice jsme schopni vám poradit v oblasti vašich vztahů, práce, zdraví i peněz. Jsme první česká privátní klinika dobrého pocitu. Zaručujeme vám diskrétní atmosféru.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, hypnóza
Další informace: Psychoterapie individuální, párová i rodinná, hypnoza - hypnoterapie, diagnostika -posudky pro posouzení zdravotní způsobilosti řidičů z povolání a pro držení zbrojního pasu
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: Nabízím klientům pomoc při řešení jejich osobních nebo partnerských problémů,při školních obtížích, v profesionálním poradenství ,při reorientaci, podle potřeby a dohody i v jiných situacích
 
 

Praha 7
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, supervize, personalistika, koučink
Další informace:
 
 

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika
Další informace: Prostřednictvím individuální a párové psychoanalytické psychoterapie, psychoanalýzy mohu pomoci těm, kteří nejsou spokojeni se svým životem a nedaří se jim to změnit.
 
 

Praha 4
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize
 
 

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, léčba závislostí
Další informace: klinická psychologie a psychoterapie pro děti, dospívající i dospělé, párové poradenství, psychologická diagnostika, nácvik relaxace - www.psychpraha.cz


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery
Další informace: psychoanalyticky orientovaná psychoterapie individuální a párová, manželské a partnerské poradenství
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika
Další informace:
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie, diagnostika, soudně-znalecké posudky, léčba závislostí
 
 

Praha 8
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie
Další informace: Psychoanalytik ČPS IPA, psychoanalytický psychoterapeut, psychiatr
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, alternativní přístupy
 
 

Praha 8
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Soukromá psychologická poradna, komunikační psychoterapie, vztahové a výchovné poradenství, osobnostní rozvoj, koučing, kurzy komunikačních dovedností.


Praha 7 - Holešovice Praha 7
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, personalistika, koučink, teambuilding, rozvoj osobnosti
Další informace: Koučink manažerů a týmu a životní koučink od mezinárodně certifikovaného kouče s manažerskou zkušeností a psychoterapeutickým vzděláním.

Koučink.eu logo

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologická poradna pro dospělé a děti, páry i rodiny - psychologické konzultace, sexuologie, gestaltpsychoterapie, psychodiagnostika, školní psychologie
 
 

Praha 8 - Karlín
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, koučink
Další informace: Nabízím psychologickou péči pro lidi v náročných životních situacích a při psychických obtížích.

Mgr. Nina Schautová

Praha
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře především z oblasti psychoterapie zaměřené na tělo, EMDR desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů a poruch příjmu potravy.
 
 

Praha 5
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, rozvoj osobnosti
 
 

Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, rozvoj osobnosti, hypnóza
Další informace: Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii a hypnózu. Obrátit se na mne můžete,máte-li partnerské problémy, osobní problémy, obtížné životní situace,deprese,psychosomatická onemocnění,aj.
 
 

Praha 8-Troja,sídl.Bohnice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychoterapeutická praxe
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, koučink
Další informace: Představte si, že můžete dosahovat vysněných cílů v kratším čase, s větším prožitkem, pocitem uspokojení, s větší chutí do svých projektů. Jak se Vám bude ráno vstávat, až tohoto stavu dosáhnete


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, supervize, koučink, dopravně-psychologické vyšetření řidičů, hypnóza
Další informace: Nabízím rychlou a efektivní pomoc všem, kteří ji potřebují.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, supervize, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Individuální psychoterapie psychoanalyticky zaměřená. Poruchy příjmu potravy, deprese, závislosti, úzkostné poruchy. Supervize individuální a týmová. Výuka v oblasti psychoterapie a supervize.

mh

Praha 2 - Vinohrady
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, kurzy pro veřejnost, koučink
Další informace: Ráda Vám budu k dispozici při zvládání psychických potíží, pro podporu v náročných životních situacích či doprovázení v osobnostním růstu. Pracuji v rámci gestalt-terapeutického přístupu.


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Nabízím psychologické služby v duchu moderního gestalt terapeutického přístupu.


Řevnice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery
Další informace: Psychoterapie individuální, rodinná. Poradenství a psychodiagnostika. Výchovné a partnerské problémy
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti, psychologie sportu


Praha
Poskytované služby: rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím terapeutickou podporu pro rozvoj uvědomění a osobnosti, při psychických potížích a v náročných životních situacích.


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, psychiatrie, diagnostika, supervize
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologická a manželská poradna v Praze – Mgr. Pavel Rataj. Profesionální služby psychologického poradenství, individuální, rodinné či párové psychoterapie.


Praha 8 - Karlín
Poskytované služby: psychologické poradenství, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytuji péči o lidi v těžkých situacích jako jsou životní krize, rodinné problémy, deprese, úzkost či traumatické události. Krom klasické psychoterapie využívám i arteterapii.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, psychiatrie, supervize, koučink
Další informace: psychoterapie satiterapie focusing mindfulness individuální systemika procesově orientovaná práce bioenergetika psychodrama


Praha 10
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, personalistika, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Poradenství rodinné, vztahové, profesní a zdravotně-sociální. Mediační služby, řešení sporů a konfliktů mimosoudní cestou.

Podlahová Monika

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika
Další informace: Psychoterapeutické služby, psychologické poradenství a diagnostika, psychologická pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
 
 

Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti, hypnóza
Další informace: Psychologické poradenství a terapie, hypnoterapie.


Praha - Kunratice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: klinický psycholog, psychoanalytická psychoterapie
 
 

Praha 1 - Nové Město
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize, kurzy pro veřejnost, koučink
Další informace: Poradenství-psychologické, manažerské, kariérové, sociální. Psychologická a manželská poradna-terapie, supervize, koučink, diagnostika partnerské a mezilidské vztahy, komunikace, motivace, asertivita


Praha 8
Poskytované služby: mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Na základě svých bohatých zkušeností v profesi psychoterapeuta poskytuji poradenství v oblasti psychoterapie.


Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace:
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologické poradenství, psychoterapie - dospělí, děti, rodina.


Praha 5
Poskytované služby: grafologie, personalistika, koučink, mediace, rozvoj osobnosti
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink, dopravně-psychologické vyšetření řidičů, hypnóza
Další informace: Centrum pro psychologické poradenství a osobnostní rozvoj


Praha
Poskytované služby: koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Specializujeme se na individuální rozvoj jednotlivců a malých skupin, kombinujeme mentorování, koučování a techniky řízené relaxace a vizualizace, včetně jejich tréninku.


Praha
Poskytované služby: psychologie sportu
Další informace: Mezi mé klienty nepatří pouze špičkoví sportovci, s nimiž spolupráce směřuje k ME, MS či OH, ale také začínající sportovci, pro které je důležitý každý dobře odehraný bod či odběhnutí závod.


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, koučink, mediace
Další informace: Zabývám se psychologickým poradenstvím a terapií v oblasti krize, komunikace, ve vzazích, důžitých životních rozhodnutích, výchově. Ctím profesionální způsoby práce a jedinečnost každého člověka.

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika, personalistika, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Online psychodiagnostické, psychometrické, osobnostní dotazníky a testy. Další nástroje typu 360° zpětná vazba, průzkumy spokojenosti. Vývoj dotazníků a testů na míru.


Praha - Centrum
Poskytované služby: psychologické poradenství, pedagogicko-psychologická poradna, kurzy pro veřejnost, koučink, teambuilding
Další informace: Počítačové závislosti, změny nežádoucího chování, řešení problémů formou psychoterapeutického poradenství.
 
 

Praha 5 - Smíchov
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize
Další informace: Psychologické centrum pro děti i dospělé - komplexní přítup, poradenství, léčba duševních poruch
 
 

Praha 10
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Pracuji dle principů gestaltterapie. Kromě výše zmíněných služeb poskytuji Cogmed trénink pracovní paměti - pro děti a dospělé s ADHD, po úrazech a obecně pro klienty s poruchami pozornosti.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, mediace
Další informace: Psychologická poradna a terapie - všeobecná, pro rodiče s dětmi s postižením, práce s truchlením a smrtí, homoparentální rodiny, depresivní stavy, poruchy osobnosti.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, mediace
Další informace: pro on line objednání navštivte www.znamylekar.cz psycholog Beroušek další info též na lekari-online, Who is Who cz apod.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti
Další informace: Individuální terapie a poradenství pro děti i dospělé - Rodinná terapie - Výchovné, školní a osobnostní potíže u dětí - Osobnostní růst


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Profesionální poradenství, terapie, mužská a ženská skupina, rodičovská skupina, vzdělávání a osobnostní rozvoj v centru Prahy.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, kurzy pro veřejnost, personalistika
Další informace: Poskytuji psychoterapii a psychodiagnostiku dospělých, kurzy zaměřené na sebepoznání s využitím transakční analýzy a psychoanalýzy
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, hypnóza
Další informace: Specializuji se na psychosomatické obtíže, následky poškození mozku a počínající degenerativní onemocnění, životní krize. Využívám gestalt terapeutický přístup.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Jako psychoterapeutka a následně koučka se věnuji práci s lidmi v oblastech - léčba závislostí, krizová intervence, dále životní, business a top executive coaching.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti, koučink
Další informace: Provozuji privátní psychoterapeutickou poradenskou praxi zaměřenou zejména na osobnostní rozvoj, práci s psychickými traumaty a úzkostmi. Využívám především metody krizové intervence, KBT a EMDR.


Praha 9 Letňany
Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie
Další informace: Atestace 2. stupně psychiatrie, psychoterapeutický výcvik SUR, lektor Skálova institutu, 20 let prace na Psychiatrické klinice VFN, specializace neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychosomatika,
 
 

Praha, Jesenice Praha-západ
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, kurzy pro veřejnost
Další informace: Soukromá psychoterapeutická poradna pro jednotlivce, páry a rodiny, systemická psychoterapie, individuální, manželská a rodinná terapie, systemické koučování pro podnikatele a manažery

Martin Chochola

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, supervize, koučink, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Systemicky orientované poradenství, lektorování, socioterapie - komunikační problémy, partnerské problémy, podpora při poruchách plodnosti. Respekt a individuální přístup.


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti, dopravně-psychologické vyšetření řidičů
Další informace: Jsem akreditovaný dopravní psycholog. Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů psychotesty pro řidiče a individuální poradenství v těžkých životních situacích.
 
 

Praha 6
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika, personalistika, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: I Vaše duše si zaslouží pi Kontaktujte nás pokud přeroste pracovní vytížení a stres Vaše možnosti, cítíte nespokojenost v partnerském vztahu, prožíváte vyčerpání na MD nebo máte jiné obtíže.


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, supervize
 
 

praha 5
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika, grafologie, personalistika, rozvoj osobnosti
Další informace: Budu Vás průvodce na Vaší cestě za spokojenějším životem Nabízím psychologické poradenství, individuální terapii, relaxace, krizovou intervenci a diagnostiku.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, koučink
Další informace: poskytované služby psychoterapie individuální, skupinová, krizová intervence, pomoc při osobním rozvoji, pomoc při zvládání obtížných životních situací v bezpečném prostředí
 
 

Praha
Poskytované služby: koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Life Counselling - životní cesta, vztahy, osobní a profesní rozvoj


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, hypnóza
 
 

Praha 2 - Nové město
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery
Další informace: Psychoanalytická psychoterapie Praha psychologické poradenství a individuální, párová a rodinná psychoterapie pro dospívající a dospělé. Psychologická pomoc s depresí, úzkostmi, závislostmi.


Praha 4
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Psycholog, terapeut s praxí v individuální a párové terapii. Poradenství a terapie např. v následujících oblastech partnerské vztahy, emocionální obtíže, psychosomatické problémy, životní změny, hled


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika
Další informace: Jsem psycholožka a psychoterapeutka ČSPAP a přes dvacet let se specializuji na otázky zdravého psychického vývoje dítěte.
 
 

Praha 1
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery
Další informace: Nabízím psychologické poradenství a terapii v oblasti vztahových a osobnostních problémů. Pracuji formou individuálních i párových konzultací.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Pomáháme při řešení obtíží v osobním životě či partnerských vztazích. Poskytujeme individuální i skupinovou analyticky zaměřenou psychoterapii.


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, koučink, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: soukromá poradenská a terapeutická praxe, psychosociální péče o pozůstalé, krizová intervence

Mgr. Martin Pešek

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Poradentstvi a terapie vztahových problémů, závislostí, traumat. Zlepšení kvality a smysluplnosti života.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: POMOC A PODPORA PRO VAŠI DUŠI A TĚLO - osobní psycholog, průvodce na Vaší životní cestě, pomoc a podpora, osobní rozvoj, láska, vztahy, životní smysl, zdraví, rodina, osobní štěstí, psychická pohoda
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, supervize, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychoterapie,supervize,psychosomatika
 
 

Praha, Brno, Jihlava
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízíme služby v oblasti firemního a životního koučování založené na odborném přístupu a férové ceně.


Praha 6
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti
Další informace: Pracuji jako individuální a párová psychoanalytická psychoterapeutka v soukromé praxi.


Praha 4 Nusle
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika
Další informace: Poskytuji poradenskou a konzultační činnost v rámci rozvoje osobnosti


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: zaměření na - problémy ve vztazích, komunikační potíže, nízké sebevědomí, změny nálad, úzkosti, pocity prázdnoty, ztráty energie


Praha 1
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytneme Vám kompletní psychologické a psychoterapeutické poradenství. Setkání probíhají v našich prostorech v centru Prahy, nebo on-line.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize
Další informace: Individuální a párová terapie, partnerské, manželské a rodinné poradenství, terapie psychosexuálních poruch, příprava pro snoubence, podpora při rozhodování, individuální a týmová supervize.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti, hypnóza, léčba závislostí
Další informace: Nebuďte už sami na svá trápení. V rámci své soukromé psychologické praxe www.praha-psycholog.com nabízím pomoc lidem, kteří se dostali ve svém životě do slepé uličky a chtějí to změnit.

Mgr.Iva Katzerová MA

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytuji krizovou intervenci a psychoterapeutické poradenství v obtížných životních situacích jednotlivcům i párům.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, koučink, teambuilding
Další informace: Poskytuji psychoterapii a Brain-based koučink - jistota trvalých změn ve vašem životě.

Andrea Hnízdová

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, personalistika, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologická poradna. Osobnostní,partnerské a pracovní poradenství. Individuální psychoterapie a Autogenní trénink.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika, rozvoj osobnosti
Další informace: Individuální vztahová terapie dětí a dospělých, psychodynamická diagnostika, diagnostika v rámci PAS ADI-R, ADOS-2, krizová intervence, osobnostní rozvoj.
 
 

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Pomáhám klientům s terapií i osobním rozvojem s použití nejvyspělejší soudobé metody a to E.F.T., kterou jsem vystudoval v akreditovaném studijní programu na Institutu Katayama, s.r.o.


Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika
Další informace: Psychologická péče a poradenství pro děti, dospívající a dospělé. Péče o klienty vychází ze zkušenosti a praxe v psychoanalytické psychoterapii.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, léčba závislostí
Další informace: Poskytuji odbornou pomoc při osobních a partnerských potížích, při úzkosti a depresi, v těžkých životních situacích.
 
 

Praha 9
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, personalistika, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím psychologické poradenství, individuální a párovou terapii při řešení životních krizí, v oblasti osobnostních a vztahových problémů, při léčbě neplodnosti a potížích spojených s tématem mateřst

Mgr. Lucie Machová

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytujeme individuální, párovou a rodinnou terapii, včetně terapie psychosomatických problémů. Jsme volné sdružení terapeutů, pracujeme v Praze. S páry pracujeme v terapeutickém páru.

pracovna Trojanova

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, kurzy pro veřejnost, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytujeme v bezpečném prostředí individuální, párovou a skupinovou psychoterapii a výklad snů v psychoterapii.
 
 

Praha 5
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery
Další informace: Křesťanská psychologická poradna je zaměřena na dospělé, kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobními. Psycholožky Mgr. Kateřina Stehlíková Gůrová a Mgr. Pavla Koucká.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: nabízím individuální psychoterapii, Pesso Boyden psychomotorická terapie a psychodynamycká psychoterapie
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství
Další informace: Poskytuji odbornou pomoc formou psychologického poradenství a psychoterapie. Zaměřuji se na řešení psychických potíží, osobní či vztahové krize.
 
 

Praha 2
Poskytované služby: pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika, mediace, soudně-znalecké posudky, alternativní přístupy
Další informace: Poskytuji poradenství a konzultace ve vývoji a výchově dítěte a při úpravě poměrů dětí v soudním řízení, asistované předávání dítěte mezi rodiči a jako akreditovaná mediátorka poskytuji mediace.

.

Praha Strašnice
Poskytované služby: psychologické poradenství
Další informace: Práce s neurotickými potížemi úzkost, deprese, vztahovými potížemí, výchovnými atd. Práce s ADHD tematikou.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Poskytuji terapii individuální, párovou partnerskou klientům v tíživé životní situaci viz mé webové stránky www.repova.cz


Praha
Poskytované služby: rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím hlubinně orientovanou psychoterapeutickou péči a psychoterapii v přírodě.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika
 
 

Praha 2, Vinohrady
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, diagnostika
Další informace:
 
 

Praha
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím osobní terapie a koučink metodou Mindfulness všímavosti, jsem v zahraničí vyškolený lektor mindfulness všímavosti. O tomto přístupu rovněž publikuji.

Monika Stehlíková

Praha 10
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Tíží Vás minulost. Žijete v začarovaném kruhu nebo jen cítíte, že potřebujete změnu. Vyzkoušejte sezení s psychologem. Krátké čekací doby. Příjemné prostředí.

Mgr. Klára Pešková

Praha 8
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti
Další informace: Individuální soukromá psychoterapie. Efektivně, rychle, kvalitně. Léčba úzkosti, deprese, vztahové a rodinné problémy atd.


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v Rogeriánské psychoterapii zaměřené na klienta, koučka s výcviky akreditovaným ČAKO i ICF.
 
 

Praha 6
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, koučink, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
Další informace: Dokážeme účinně pomoci lidem, kteří dosud nenašli účinnou pomoc. Pomáháme lidem s duševními i tělesnými problémy. Pořádáme jedinečné semináře osobního rozvoje.

CENTRUM ZDRAVÍ

Praha 9
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, mediace
Další informace: Mediace, facilitace, poradna pro manžele a partnery, poradna pro děti, rozvoj osobnosti


Praha 9
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, koučink, mediace
Další informace: Mediace, koučink, poradna pro manžele a partnery


Dejvice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, koučink
Další informace:


Praha
Poskytované služby: koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Jsem zkušená terapeutka poradce kouč. Své Universitní vzdělání jsem získala ve Velké Británii, kde jsem pracovala s klienty různých národností, kultur a vyznání. Pracuji v českém a anglickém jazyce


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, diagnostika, rozvoj osobnosti, dopravně-psychologické vyšetření řidičů, léčba závislostí
Další informace: Mám atestaci z klinické psychologie, funkční specializaci z psychoterapie. Vycházím z integrativního přístupu, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii.


Praha
Poskytované služby: kurzy pro veřejnost, personalistika, koučink, teambuilding, rozvoj osobnosti
Další informace: Jmenuji se Jiří Daníček a jsem kouč, trenér, HR konzultant a specialista na rozvoj lidí v byznysu. Specializuji se na manažerskou a obchodní psychologii, psychologii komunikace a mediální komunikaci.


Praha 2
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, poskytuji individuální terapii dospělým a adolescentům a rodinnou terapii.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Formou rozhovoru a prostřednictvím bezpečného a autentického psychoterapeutického vztahu získáte větší porozumění sobě samému a svému okolí.
 
 

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, kurzy pro veřejnost, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: psychoterapie, podpora osobnostního rozvoje, podpora dlouhodobě pečujících osob, trénink relaxačních metod, celostní biosyntetický přístup
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, personalistika, teambuilding
Další informace: Disponuji darem umění naslouchat, empatií a přímou komunikací - základ pro podnětný a důvěrný společný rozhovor.

Andrea Šatoletová

Praha 8
Poskytované služby: diagnostika, kurzy pro veřejnost, personalistika, koučink, mediace
Další informace: Obraťte se na mě, pokud řešíte komplikace v rodinném životě, v pracovním životě, v tématu zdraví, prosperity, přátelství, otevření se kreativitě, sebepoznání a dalších oblastí a strastí v životě.
 
 

Praha 1
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, mediace, alternativní přístupy
 
 

Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, supervize, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: odborná forma podpory pro lidi, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby a potřebují pomoc s přizpůsobováním se této skutečnosti. poradenství a terapie pro pozůstalé, internetové poradenství


Praha 10
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Krizové životní situace jako je rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace atd. Individuální, párová a rodinná psychoterapie pro dospělé. Telefonické konzultace, krizová intervence


Praha 6 Hradčanská
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství
Další informace: Poskytuji psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé - jednotlivce i partnerské dvojice


Praha 7
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím psychologické poradenství a gestalt psychoterapii.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, hypnóza, léčba závislostí
Další informace: Poskytuji KBT psychoterapii psychických obtíží, jako jsou úzkosti, deprese, neurózy a podobně.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika, kurzy pro veřejnost
Další informace: Rodinné poradenství a psychoterapie při vývojových obtížích dětí či v náročných životních situacích. Podpora rodičovství a partnerství. Pedagogicko-psychologické poradenství.
 
 

Praha 2
Poskytované služby: psychologické poradenství

Honza Hesoun

Praha 4
Poskytované služby: diagnostika, personalistika, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Zkušená personalistka zabývající se lifecoachingem, kariérním poradenstvím a poradenstvím pro malé, střední firmy a manažery


Praha 6 Dejvice
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, mediace, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti i dospělé, technika sandtray, spolupráce s madiátory
 
 

Praha 6
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, supervize, koučink
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízíme psychologické poradenství a psychoterapii dětem i dospělým v nestátním nezdravotnickém zařízení.
 
 

Praha 5
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Sexological Bodywork, sex koučink, terapie v oblasti intimity a sexuality. Celostní masáže, vědomý dotek, vaginální mapování. Škola milování pro páry.
 
 

Praha 1
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, hypnóza
Další informace: Psychologická pomoc - krátká, systemická terapie a hypnoterapie.


Úvaly
Poskytované služby: psychologické poradenství, koučink, teambuilding, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti
Další informace: Jsem absolventkou humanstické psychoterapie - Counseling psychology, zabývám se hlavně poradenctvím, koučováním a rozvojem osobnosti
 
 

Praha 3
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, rozvoj osobnosti, psychologie sportu
Další informace: Nabízím odbornou pomoc lidem v tíživé životní situaci, pocitech méněcennosti, úzkosti, strachu, depresivních náladách. Poskytuji párovou terapii, psychoterapii pro psychosomatické obtíže, při ztrátě ž
 
 

Praha
Poskytované služby: léčba závislostí
Další informace: První soukromé sanatorium pro překonání závislostí v Čechách. Pomůžu vám s řešením vašich problémů a závislostí alkohol, automaty, drogy, ...

Dům Moniky Plocové

Praha 5
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Privátní psychologická praxe Praha 5-Jinonice přímo u metra. Empatický přístup, rodinná terapie,řešení výchovných problémů u dětí aj.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, mediace
Další informace: Nabídka psychologického poradenství, individuální či párové psychoterapie. Provoz manželské a psychologické poradny. Pořádání seminářů o vztazích.
 
 

Praha
Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Mgr. Šárka ŠATROVÁ - psychoterapeut a mezinárodně certifikovaný kouč. Zabývám se systemickým přístupem v psychoterapii, mentálním koučinkem. řešením krizí a vyjednáváním.

logo

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, teambuilding

Mgr. Ivana Ballová

Praha 6
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím individuální psychologické poradenství pro dospělé s využitím body-psychoterapie.

Hana Štráfeldová

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti


Praha
Poskytované služby: poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, rozvoj osobnosti
Další informace: Poskytují individuální terapii, poradenství a krizovou intervenci pro dospělé
 
 

Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Psycholožka a terapeutka, vzdělávám se v komplexním psychoterapeutickém výcviku Integrace v psychoterapii. Nabízím psychologické poradenství a psychoterapii klientům od 18 let.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabízím individuální či párovou terapii, poradenství, krizovou intervenci. Nedávám hotové rady, ale pomůžu vám projít těžkostmi a budeme společně nacházet cesty řešení.


Praha 1
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Pracuji stylem moderního dynamického psychoterapeutického přístupu. Budu Vám k dispozici při zvládání psychických obtíží, řešení náročných životních situací, doprovázení v osobnostním růstu.


Praha
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, supervize


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství
 
 

Praha
Poskytované služby: koučink, rozvoj osobnosti
Další informace: Psychosociální poradenství, work-life balance, koučink, workshopy, kurzy. Zaměřujeme se na work-life balance, psychohygienu, poradenství, psychoterapii, osobnostní a profesní rozvoj.
 
 

PRAHA
Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, hypnóza
Další informace: Profesionální služby psychologického poradenství a terapie - děti, adolescenti, páry, rodiny. EMDR trauma terapie, hypnoterapie a jiné.


Praha 1
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti
Další informace: Nabizim psychologické poradenství a individuální terapii pro dospělé, dospívajícÍ a děti staršího školního věku.
 
 

Praha
Poskytované služby: rozvoj osobnosti
Další informace: Integrativní Gestalt terapie. Věřím ve vnitřní uzdravující sílu člověka. Doprovázím klienta k hlubšímu sebepochopení pomocí metod a nácviku z různých terapeutických a duchovních tradic.


Praha
Poskytované služby: psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, léčba závislostí
 
 

 
Doporučujeme partnerské weby: Online psychotesty osobnosti | Psychologie, poradna | Angličtina s hypnózou | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Web o psychologii | Relaxace | Syndrom vyhoření | Psychologie sebevraždy | Deprese | Schizofrenie | Psychotesty řidičů | Psychotesty k policii | Nevěra | Testy a psychotesty| Psychologie barev a test | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Sebevědomí - sebedůvěra | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |
 
Kompletní výpis podle krajů: Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Královéhradecký kraj | Liberecký kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Praha | Středočeský kraj | Ústecký kraj | Vysočina kraj | Zlínský kraj |
 
© psychoweb.cz 2008-20XX Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli kopírování, šíření, vkládání do jiných webových stránek obsahu nebo jeho části není bez výslovného souhlasu autora povoleno.
Ochrana osobních údajů